Bądź trzeźwy na drodze

W dniu 6.03.2020r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli okazję uczestniczyć w prelekcji przygotowanej przez pana Przemysława Rejdycha. Prelekcja odbyła się w ramach projektu „Bądź trzeźwy na drodze” i miała za zadanie uświadomić uczniom jakie konsekwencje niesie za sobą prowadzenie pojazdów po alkoholu i narkotykach. Dzięki założeniu specjalnych okularów uczniowie mogli na własnej skórze przekonać się, jak widzi i porusza się człowiek po używkach. Ponadto, prowadzący przekazał uczniom wiele innych ważnych kwestii związanych z ich bezpieczeństwem.

„Projekt „Bądź trzeźwy na drodze” realizowany jest wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Administracyjne, Trzebińskie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej, a celem tego projektu jest przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, propagowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego.”

Notatka prasowa znalazła się także w tygodniku ziemi chrzanowskiej “Przełom”.

ARTYKUŁ PRZEŁOM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *