WAŻNE – Wola przyjęcia do przedszkola – pobierz

W związku z pandemią choroby COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.17.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.01.2020 r.  w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebinia: – dnia

  • 18 marca 2020 r. godz. 12.00 następuje Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • – w dniach od 19 do 27 marca 2020 r. następuje Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
  • – dnia 30 marca 2020 r. godz. 12.00 następuje Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Poniżej oddajemy do pobrania pisemne oświadczenie woli o przyjęciu do oddziałów przedszkolnych w wersji pdf i docx (Microsoft OFFICE – edytowalna). Jedną z wersji należy:

  • pobrać,
  • wydrukować,
  • wypełnić,
  • wypełnioną wersję zeskanować,
  • odesłać na adres email: sppsary@interia.pl (oryginał zatrzymać i oddać do sekretariatu, gdy szkoła zacznie z powrotem funkcjonować),
  • lub odesłać pocztą tradycyjna na adres pocztowy szkoły .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *