Rola Doradztwa Zawodowego w podstawówce

Doradztwo zawodowe w szkole – podstawowe informacje 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu. 

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie. 

Cele główne doradztwa zawodowego: 

– Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami. 

– Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa). 

– Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. 

– Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu. 

– Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego. 

– Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania. 

– Kształtowanie szacunku do pracy. 

– Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *