Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Psarach im. Władysława Broniewskiego w Psarach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sppsary.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sppsary.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.05.24

Strona internetowa sppsary.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Starsze zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Filmy nie posiadają ścieżki tekstowej i nie są przetłumaczone na język migowy.

Zainstalowano narzędzie dostępności umożliwiające dostosowanie wielkości czcionki, kontrastu, zastosowanie skali szarości, opcji negatywu, zmiany czcionki na bardziej czytelny, wyodrębnienia, podkreślenia łączy oraz zastosowanie jasnych teł.


Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie sprzed 23.09.2018 nie są dostępne.
 • Nie mamy obowiązku dostosować tych filmów ale jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować dla Ciebie. Jak to zrobić znajdziesz poniżej w akapicie Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


INFORMACJE, DANE KONTAKTOWE

ul. Szkolna 17, Psary

32-540 Karniowice

tel: 326138006

mail: sppsary@interia.pl


PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sppsary@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326138006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Prosimy o kontakt i postaramy się podejść indywidualnie do każdego zgłoszenia. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Proszę pamiętać, że żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który artykuł na stronie chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne i z tyłu budynku.
 • Wejście jest ogólnodostępne, przy czym możliwość wejścia na teren szkoły mają tylko osoby zgłaszające się u osoby dozorującej.
 • Teren szkoły jest ogrodzony. 
 • Brak parkingu.
 • Wykonano podjazd dla osób na wózku inwalidzkim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *