82 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 roku wcześnie rano o godz. 4.45, bez formalnego wypowiedzenia wojny,
siły zbrojne Trzeciej Rzeszy zaatakowały Polskę. Symbolicznymi miejscami rozpoczęcia
wojny są: nalot na miasteczko Wieluń oraz ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na
Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” . Mimo wielu wątpliwości historyków,
przyjęło się, że to właśnie na Westerplatte obchodzone są główne uroczystości związane z
wybuchem II wojny światowej.


17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny
wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu
Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.
Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów,
policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia
obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys.
Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych m. in. w Katyniu
i Charkowie.

Druga wojna światowa przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny
w dziejach ludzkości. Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które
znalazły podatny grunt dla swego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii. Państwa bloku
faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel nie tylko
ujarzmienie, ale i – jak Niemcy hitlerowskie – zniszczenie całych narodów.
Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku, gdy Japonia podpisała
bezwarunkową kapitulację. Wcześniej – 8 maja skapitulowała Trzecia Rzesza, co zakończyło
wojnę w Europie.
Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym
doświadczeniem świata i ludzkości na co wskazuje bilans strat: około 50 milionów ludzi
zginęło, a 35 milionów zostało kalekami. Dramat II wojny światowej nie jest tylko
doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.

Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą
przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *