NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Żołnierze niezłomni (Żołnierze wyklęci)  – polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Byli to żołnierze, którzy nie godzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 r. oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali heroiczną walkę, dając świadectwo miłości i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Mieli być wymazani z kart historii, ale pamięć o nich przetrwała.Dbajmy o pamięć Żołnierzy Wyklętych, niech Ich niezłomna postawa będzie dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu oraz takich wartości jak: wolność, honor, solidarność i poświęcenie!

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *