Warsztaty profilaktyczne i psychodukacyjne

20 grudnia dla klasy 5 i 6 odbyły się warsztaty profilaktyczne pod nazwą “DEBATA”, prowadzone przez p. Łukasza Pietrzyka  edukatora, psychologa  z pracowni szkoleniowej “Krokus” z Krakowa. Jest to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej  i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.

  • Cele programu:
  •  Promowanie postawy trzeźwości,
  •  Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,  uświadamianie szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie człowieka,
  • Kształtowanie systemu wartości,
  • Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,
  • Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”,
  • Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka.

Podczas warsztatów uczniowie pracowali metodami aktywnymi  (burza mózgów, praca w grupach,). Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Natomiast, we wcześniejszym terminie – 28 listopada klasy 7 i 8  uczestniczyły w warsztatach psychoedukacyjnych, prowadzonych przez pedagoga z PPP w Chrzanowie p. Iwonę Najman – pod nazwą “Klucz do efektywnego uczenia się”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *