Stypendium HORYZONTY – co po “ósmej”

Fundacja EFC realizuje Program Stypendialny Horyzonty Przyznajemy stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Tworzymy unikatową przestrzeń dla młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz rozwijania pasji i pomysłów. Absolwent Horyzontów to dojrzały, krytycznie myślący człowiek, otwarty na to, co inne i nowe. Umożliwiamy absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych pochodzącym z miejscowości do 30 tys. mieszkańców naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.
O Stypendium Horyzonty mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
  • Mieszkają w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców od przynajmniej pół roku licząc od daty wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów mieszkających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
  • Mają dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce.
  • Mieszkają w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę nie przekracza 954 złotych, według poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji, w oparciu o wysokość minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na rok poprzedzający rok rekrutacji.

Lista SZKÓŁ współpracujących z programem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *