Certyfikaty

CIVIS ET PATRIA

Nasza Szkoła zdobyła certyfikat “CIVIS ET PATRIA” – certyfikat szkoły obywatelskiej. Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, na projekt edukacyjny “Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”. Ideą konkursu było ukierunkowanie podejmowanych przez szkoły działań, które wzmacniają u uczniów poczucie przynależności i więzi z “małą ojczyzną”. Realizując poszczególne zadania regulaminowe udało nam się zdobyć to zaszczytne wyróżnienie.

W ramach zadań:

 • Propagowaliśmy u uczniów i lokalnej społeczności przedsięwzięcia podtrzymujące tradycję narodową i państwową, wzmacniając więzi lokalne i identyfikację z miejscem pochodzenia.
 • Popularyzowaliśmy wiedzę o własnym regionie i społeczeństwie, historii, przyrodzie, gospodarce, dziedzictwie kulturowym oraz wspólnocie kulturowej w kontekście narodowym i europejskim.
 • Budowaliśmy poczucie odpowiedzialności za miejsce w którym żyjemy.
 • Rozwijaliśmy pasje i zainteresowania uczniów, doskonaliliśmy ich umiejętności pracy w zespole oraz realizowania projektów zespołowych.

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ

W 2013r. nasza szkoła zdobyła tytuł „Bezpiecznej Szkoły” w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Zdobywając ten certyfikat zostaliśmy włączenia do „Ogólnopolskiego Klubu „Bezpiecznych Szkół”. Organizatorem konkursu była Fundacja Państwo Obywatelskie oraz redakcja miesięcznika „Perspektywy Europejskie” przy wsparciu komitetu honorowego, w którym znaleźli się m.in.: przedstawiciele sejmu, senatu, członkowie rządu, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, wojewodowie, prezydenci miast i marszałkowie sejmików.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

W konkursie uczestniczyło ponad 1100 szkół z całej Polski, zorganizowano tysiące debat (w tym także debaty w naszej szkole), konkursów uczniowskich, badań społecznych itd.


SZKOŁA W RUCHU

Tytuł „Szkoła w Ruchu” przyznawany jest szkołom, które propagują zdrowy styl życia, uświadamiają uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego lecz każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia. Nauczyciele wychowania fizycznego wykonali wiele zdań związanych z aktywnością fizyczną.


SZKOŁA GOTOWA NA TIK

W zakończonym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w programie Aktywna Edukacja Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jego ramach uczestnicy (pedagodzy oraz dyrektorzy placówek) podnosili swoje kompetencje w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Szkolenie zakończyło się sukcesem, a szkoła otrzymała certyfikat.


SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

30 września w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Certyfikat odebrała z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Mariusza Dąbka oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka pani dyrektor Barbara Kwiecień, koordynator projektu w szkole p. Beata Niżnik-Gębalska oraz uczennica kl. V, przedstawicielka Samorządu Szkolnego – Inga Ożóg. W uroczystości uczestniczył również Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.


ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Certyfikat udziału naszej szkoły w matematycznej akcji “Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”


EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

Otrzymaliśmy za Familijną Sportową Noc podziękowanie, certyfikat udziału naszej szkoły w sportowej akcji organizowanej we wrześniu w ramach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego.


PIERWSZY MAIL

Nasza szkoła uczestniczyła w programie “Pierwszy mail – bezpieczeństwo w internecie” dzięki zdobytym tam umiejętnościom uczniowie potrafią wysyłać wiadomości pocztowe, tworzyć konta pocztowe i stosować bezpieczne zasady tworzenia haseł dostępowych do danych. W kwietniu szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie.  


PRZEDSZKOLE TALENTÓW

Oddziały przedszkolne w okresie od 16.11.2015 do 30.06.2016r wykonywały zadania przewidziane regulaminem konkursu Przedszkole Talentów . Zrealizowano 9 zadań:


 1. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu.
 2. „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci.
 3. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
 4. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej (np.: „kto pierwszy na mecie” – gra planszowa lub zajęcia ruchowe z wyścigami par)
 6. „Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.
 7. Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze…).
 8. Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu.
 9. Przedstawiane sytuacji mających na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

Komentowanie jest wyłączone.