Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach ul. Szkolna 17, 32-545 Karniowice.


2) Administrator pana DARIUSZA WCISŁO wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: wcislo@poczta.fm w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

Komentowanie jest wyłączone.